Valbara kurser

Valbara kurser

När du går på Skvadern finns ett stort utbud av olika sorters valbara kurser för alla program. De kurser som eleverna kan välja på helt fritt kallas individuella val och kan antingen ge mer bredd eller fördjupning i utbildningen. De kurser som programmet erbjuder specifikt för programmet är programfördjupningskurser och syftar till att ge ett ytterligare djup i utbildningen. Vad som räknas som programfördjupning till respektive program är reglerat av Skolverket.

Det vissa elever valt själva och alltså läser som individuellt val kan vara en programfördjupning för elever från ett annat program.

Då utbudet av kurser på Skvadern är stort finns det vissa kurser som bara går en gång per år medan andra alltid finns att välja på. De kurser som ger extra meritpoäng inför antagning till högskola och universitet erbjuds alltid. Vilka kurser det är till viss del beroende av vad du tänker söka vidare till och därför kommer du under skoltiden få mycket information av din mentor och vår studie- och yrkesvägledare.

Individuella val och valbar programfördjupning

100 poäng motsvarar en kurs som läses under en termin. Alla program läser egentligen lika antal poäng men på några program har kurser redan valts för klassen då de anses vara av stor vikt för utbildningen. Poängen nedan visar de kurser eleverna har helt egen påverkan på.

  • Ekonomi – ind.val 200p
  • Ekonomi – prog.för 100p
  • Estet – ind.val 200p
  • Estet – prog.för 100p
  • Natur – ind.val 200p
  • Natur – prog.för 200p
  • Samhälle – ind.val 200p
  • Samhälle – prog.för 200p

Exempel på valbara kurser

Estetiska kurser

Naturvetenskap, matematik & data

Samhällsvetenskap

Kommunikation & språk

Idrott, hälsa & friluftsliv

Beteendevetenskap