Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskaps-
programmet

För dig som är intresserad av...

Naturvetenskapsprogrammet vänder sig i första hand till dig som vill arbeta med naturvetenskap på olika sätt men ger även en mycket god grund för fortsatta studier inom de flesta områden på högskola och universitet. Programmet ger god förberedelse för fortsatt utbildning till exempelvis ingenjör, lärare, läkare, psykolog men också jurist, journalist, ekonom, socionom, polis och sjuksköterska.

På programmet finns många kurser där fältstudier och laborativa inslag är grundläggande. Du utvecklar ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt där du lär dig att avgöra om påståenden är grundade på fakta och urskilja värderingar i olika typer av källor. Dina egna mätningar ligger ofta till grund för slutsatser och du söker, sovrar och bearbetar information med källkritiska metoder. 

På programmet försöker vi stimulera din nyfikenhet, kreativitet och förmåga till analytiskt tänkande.

Inriktningar

Efter första året väljer du vilken inriktning du vill ha på programmet. Antingen med ännu mer naturvetenskapliga ämnen eller mot det samhällsvetenskapliga området.

Naturvetenskap

På inriktningen Naturvetenskap läser du flera kurser i biologi, fysik, kemi och matematik.

Du kan även läsa fördjupningskurser i matematik och naturvetenskap, s.k. specialiseringskurser.

Naturvetenskap och samhälle

På inriktningen Naturvetenskap och samhälle fokuserar du på naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.

Även här kan du läsa många kurser inom de klassiska naturämnena men möjlighet för att bredda utbildningen åt det samhällsvetenskapliga hållet finns.

Vanliga frågor om NA-programmet

På skolan får du tid och stöttning under lektionstid i form av läraren, kamrater och arbetsplatser. Utöver lektionstiden kan du sitta i klassrum eller på ditt arbetsrum och jobba under den långa lunchrasten eller en stund på eftermiddagen om det är något du inte har hunnit klart. De flesta elever upplever att det är skönt att gå på Skvadern eftersom så många elever är studiemotiverade och vill göra ett bra arbete så de kan jobba bra ihop med klasskompisarna och det är accepterat att vilja plugga. De flesta uttrycker också att de hinner med det planerade jobbet under lektionstid om de vill men de tar hem och repeterar inför prov.
Den första mattekursen är inte så mycket svårare än grundskolans matte men det går fortare fram och vi går in på nya saker under det första året. På naturprogrammet läser du minst 3 mattekurser men kan läsa 5 st + specialisering om du skulle vilja. Du behöver gilla matte och tycka att det går ganska bra med matten i nian eftersom du inte bara stöter på den i mattekurserna utan även räknar ganska mycket i fysik och kemi. Överlag är arbetssättet på naturprogrammet problemlösande i flera ämnen.
Nej, naturprogrammet är en bred utbildning där du redan i grunden läser många olika ämnen, du kan se vilka ämnen som automatiskt ingår på bilden nedan. Sedan kan du själv göra val under din gymnasietid så att du kan välja om du vill läsa ännu mer NO-ämnen eller om du vill gå mer mot SO-ämnen, språk eller någon av de andra kurserna som finns på hela skolan, foto, naturguidning och psykologi t.ex. brukar vara populära kurser att läsa.

Kurser på Naturvetenskapsprogrammet

Gymnasiegemensamma kurser = läser alla på programmet (hela klassen)
Karaktärskurser = läser alla på programmet (hela klassen)
Inriktningskurser de kurser som du läser inom din valda inriktning (natur eller samhälle)
Valbara kurser = där du kan påverka vad du vill läsa själv (olika grupper beroende på val)

100 poäng motsvarar en vanlig kurs som du läser under en termin och totalt ingår 2500 poäng.

Gemensamma kurser

Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1
Matematik 2c
Matematik 3c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Gymnasiearbete

1250p av 2500

Karaktärskurser

Biologi 1
Kemi 1
Fysik 1
Moderna språk

450p av 2500

Inriktning

NATURVETENSKAP
Biologi 2
Fysik 2
Kemi 2
Matematik 4

NATURVETENSKAP & SAMHÄLLE
Geografi 1
Samhällskunskap 2
Biologi 2
Programfördjupningskurs

400p av 2500

Samhälle

Programfördjupningskurs
Programfördjupningskurs
Individuellt val
Individuellt val

400p av 2500