Ekonomiprogrammet

För dig som är intresserad av företagande och att utveckla dina idéer

Ekonomiprogrammet (EK) är ett högskoleförberedande program som fokuserar på företagande och utveckling i olika former. I utbildningen får du lära dig om alla de delar som hör till företagande, från historiska förhållanden, till utveckling och marknadsföring av nya produkter och dessutom samspelet mellan individ, företag och samhälle. Det innebär att vi kan undersöka vad som krävs för att ett företag ska lyckas, men att vi också analyserar och bedömer juridiska problem, både för privatpersoner och företag.

Som elev på ekonomiprogrammet får du starta och driva ditt eget UF-företag, antingen själv eller tillsammans med några andra. Här får du utveckla din kreativa förmåga, din samarbetsförmåga, ta ansvar och uppleva hela resan från idé till förhoppningsvis framgångsrikt företag!

Vi tycker också att det är viktigt med lärande utanför skolan. Det tar vi del av genom projekt både på och utanför skolan, till exempel i samarbete med lokalt näringsliv, studiebesök och genom olika event.

Inriktningar

På Skvadern finns både inriktningarna ekonomi och juridik. Valet av inriktning görs inför år 2 och blir därefter det som sätter prägel på vilka kurser du läser. Vilken inriktning du än väljer driver du ett UF-företag i år 3 vilket brukar vara en av höjdpunkterna för eleverna.

Ekonomi

På ekonomiinriktningen får du en bred kunskap om hur ekonomi påverkar både samhället och enskilda människor. Förutom fördjupande kunskaper i matematik läser du även företagsekonomi och entreprenörskap vilket ger en bra grund för både företagande och vidare studier.

Juridik

På juridikinriktningen får du kunskap om hur lagar och regler styr och påverkar samhället och varför. Du får också kunskaper om hur människor tänker, känner och handla genom att förutom att läsa juridiska kurser även läsa exempelvis psykologi.

Många valbara kurser

Många valbara kurser

Om du går ekonomi finns mängder av kurser att välja till din utbildning. Några populära val just nu är kriminologi, grafisk kommunikation och språk.

Projektarbete

Projekt

Vi driver projekt varje termin, från mindre (ex. Souvenirprojektet där eleverna tog fram prototyper för souvenirer typiska för Sundsvalls stad) till riktigt stora (jobbat som volontärer vid alpina VM i Åre).

Läs om vårt pågående projekt här.

Ung företagsamhet

Ung företagsamhet

Hos oss får man läsa en extra kurs i entreprenörskap som ger mer tid till UF och projekt. Att jobba tillsammans från idé till resultat är något vi verkligen gillar.

Vanliga frågor om ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet fokuserar på projekt och på Ung företagsamhet. På Skvadern jobbar alla ekonomielever med UF. Vi driver projekt varje termin, från mindre (ex. Souvenirprojektet där eleverna tog fram prototyper för souvenirer typiska för Sundsvalls stad) till riktigt stora (jobbat som volontärer vid alpina VM i Åre). Hos oss får man läsa en extra kurs i entreprenörskap som ger mer tid till UF och projekt. Att jobba tillsammans från idé till resultat är något vi verkligen gillar.
Om du vill läsa juridik på universitetet kan du gå vilken högskoleförberedande utbildning som helst. På juridikinriktningen så får du såklart en djupare förberedande kunskap som du kan ha nytta av vid vidare studier så om ditt specialintresse ligger inom detta område så är det ett väldigt bra alternativ. Att sedan läsa kriminologi som valbar kurs kan också ge extra kunskap.
Alla på ekonomi-inriktningen Ma1b, Ma2b och MA3b, alltså matte under alla tre åren. Det ingår också en del matte i ekonomikurserna. Vi gör mycket för att hjälpa eleverna genom att ibland ha två lärare per kurs och matte-stuga på lunchtid, men ni som elever måste förstås vara villiga att jobba och lägga tid på matten när ni väljer Ekonomiprogrammet.

Kurser på ekonomiprogrammet

Gymnasiegemensamma kurser = läser alla på programmet (hela klassen)
Karaktärskurser = läser alla på programmet (hela klassen)
Inriktningskurser de kurser som du läser inom din valda inriktning (ekonomi eller juridik)
Valbara kurser = där du kan påverka vad du vill läsa själv (olika grupper beroende på val)

100 poäng motsvarar en vanlig kurs som du läser under en termin och totalt ingår 2500 poäng.

Gemensamma kurser

Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Religion 1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Gymnasiearbete

1350p av 2500

Karaktärskurser

Företagsekonomi 1
Privatjuridik
Psykologi 1
Moderna språk

350p av 2500

Inriktning

EKONOMI

Företagsekonomi 2
Matematik 3b
Samt tillsammans med juridikinriktningen: 
Affärsjuridik 
Entreprenörskap & företagande (UF)
Entreprenörskap (UF)

JURIDIK

Rätten och samhälletFilosofi 1Psykologi 2
Samt tillsammans med ekonomiinriktningen:
Affärsjuridik
Entreprenörskap & företagande (UF)
Entreprenörskap (UF)

400p av 2500

Samhälle

Programfördjupningskurs
Individuellt val
Individuellt val

300p av 2500