Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskaps-
programmet

För dig som är intresserad av...

Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskola och universitet. Programmet ger god förberedelse för fortsatt utbildning till exempelvis jurist, lärare, journalist, ekonom, psykolog, socionom, polis och sjuksköterska.

På programmet utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt där du lär dig att avgöra om påståenden är grundade på fakta och urskilja värderingar i olika typer av källor. Du söker, sovrar och bearbetar information med källkritiska metoder.

Att träna kommunikationsförmågan också är ett viktigt inslag i samhällsvetenskapsprogrammet. Vi arbetar systematiskt med att utveckla skrivandet och de muntliga presentationerna under utbildningen. Det innebär att man läser och diskuterar kamraternas texter vilket förbereder för uppgifter som väntar på högskola och universitet. Vi eftersträvar också att knyta undervisningen till verksamheter utanför skolan. Det görs bl. a genom studiebesök och gästföreläsare.

Inriktningar

På Skvadern finns det två inriktningar på Samhällsvetenskapsprogrammet. Alla går i samma klass men läser de kurser som är en del av inriktningen med de andra i inriktningen.

Samhällsvetenskaplig

På den samhällsvetenskapliga inriktningen fokuserar man på politik och andra samhällsfrågor, både på nationell och internationell nivå. Man läser fördjupningskurser i samhällskunskap, historia och religionskunskap.

Beteendevetenskaplig

På den beteendevetenskapliga inriktningen fokuserar man på hur människor fungerar både i grupp och som enskilda individer. Man läser kurser i sociologi, kommunikation samt ledarskap och organisation. Dessutom läser man fördjupningskurser i psykologi och samhällskunskap.

Vanliga frågor om SA-programmet

Samhällsinriktningen passar dig som är intresserad av det som händer i vår omvärld, vill förstå samhället och hur du ska kunna vara med och påverka samhällsutvecklingen. Här läser du fördjupning i alla SO-kurser från grundskolan: samhällskunskap, religion, historia och geografi. Du får arbeta med att fördjupa dig i aktuella samhällsfrågor i förhållande till dessa ämnen, och träna dig på att se dem ur olika perspektiv.
Beteendeinriktningen passar dig som vill förstå människan och människans beteende, både som individer och i grupp. Här läser du fler “nya kurser” jämfört med i grundskolan: fördjupning i psykologi , men också kurser i kommunikation och ledarskap och organisation. Du får t ex arbeta med att analysera olika fall, situationer och företeelser utifrån de teorier vi jobbar med och träna dig på att se saker och ting ur olika perspektiv.
På samhällsprogrammet har du möjlighet att välja flera kurser själv eftersom du kan fördjupa dig i något ämne som du är extra intresserad av, t ex kriminologi, psykologi, internationella relationer. Du kan även läsa extra mycket språk eller kurser i skrivande eller retorik. En annan möjlighet är att välja kurser utifrån dina intressen t ex specialidrott, foto, ensemble eller bild och form. Du kan också bredda din behörighet till universitet genom att läsa mer matematik eller naturkunskap, dvs kurser som inte ingår i programmet, men som utökar din behörighet till vidare studier.
Eftersom samhällsprogrammet är ett studieförberedande program och du ska vara väl förberedd att kunna läsa vidare på universitetet, så handlar det om att ta till sig och bearbeta textmassor och skriva olika former av uppgifter. Men vi börjar med mindre arbeten i ettan och trappar upp så du lär dig stegvis att ta del av olika typer av information samt med ett mer akademiskt språk. Du har även möjlighet att i viss utsträckning välja examinationssätt, dvs muntliga seminarier, redovisningar, filmer mm.
Nej, båda inriktningarna på samhällsprogrammet ger samma behörighet. Under åk 1 läser klassen alla ämnen gemensamt och du får prova på ämnen från båda inriktningarna och efter det väljer du den inriktning som du tycker verkar mest intressant. Du kan bli behörig till många olika utbildningar efter att ha läst samhällsprogrammet, t.ex. kan man utbilda sig vidare till jurist, socionom, lärare, journalist, tandhygienist, psykolog, civilekonom, polis, arkitekt, fysioterapeut och mycket mer!

Kurser på Samhällskunskapsprogrammet

Gymnasiegemensamma kurser = läser alla på programmet (hela klassen)
Karaktärskurser = läser alla på programmet (hela klassen)
Inriktningskurser de kurser som du läser inom din valda inriktning (samhälle eller beteende)
Valbara kurser = där du kan påverka vad du vill läsa själv (olika grupper beroende på val)

100 poäng motsvarar en vanlig kurs som du läser under en termin och totalt ingår 2500 poäng.

Gemensamma kurser

Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Gymnasiearbete

1250p av 2500

Karaktärskurser

Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1
Samhällskunskap 2

400p av 2500

Inriktning

SAMHÄLLE
Geografi 1
Historia 2a
Religionskunskap 2
Samhällskunskap 3
Sociologi

BETEENDE
Ledarskap och organisation
Kommunikation
Psykologi 2a
Sociologi
Historia 2a

450p av 2500

Samhälle

Programfördjupningskurs
Programfördjupningskurs
Individuellt val
Individuellt val

400p av 2500