Om Skvadern

Välkommen till Skvaderns Gymnasieskola

Skvaderns gymnasieskola är en friskola i Sundsvall som startade 2002. Det finns fyra program på skolan: Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Idag går det drygt 550 elever på skolan.

Vi är en fristående skola som arbetar efter samma läroplan som en kommunal gymnasieskola. Det kostar givetvis ingenting att gå på Skvaderns gymnasieskola

Skvaderns Gymnasieskola

550 Elever

Många Valbara kurser

50 Lärare

4829 Elever som tagit studentexamen

4 Program

21 År sedan vi startade

Vårt arbetssätt

• Du läser få ämnen åt gången.
• Du delar ett mindre arbetsrum med några klasskamrater.
• Du har en skolgård med volleybollplan, basketplan och fina grönområden.
• Du har många valbara kurser att välja bland exempelvis  kriminologi,
idrottsspecialisering och fotografisk bild.

Våra ledord

Helhet – Skolan är en del av livet. Därför gör vi livet till en del av skolan.
Identitet – Tre år på Skvadern får dig att växa som människa.
Närhet – Lärare och elever som jobbar tillsammans ger bättre utbildning.
Inflytande – Du får vara med och bestämma och ta ansvar.
Flexibilitet – Kan vi ändra och göra det ännu bättre? Då gör vi det

Trevor Fisher

Rektor på Skvaderns Gymnasieskola