Estetiska programmet

För dig som är intresserad av...

Estetiska programmet (ES) är en utbildning där du får fördjupa dig inom kultur och estetik, samt på många olika sätt utveckla förmågan till skapande, inlevelse och uttryck. Det innebär att du på tre år kommer att få se, uppleva och analysera olika kulturella evenemang och även producera olika utställningar, föreställningar och framföranden beroende på vilken inriktning du går. Samverkan mellan konstarter är också en viktig del i utbildningen, där alla tre inriktningarna på ES jobbar tillsammans.

Utbildningen på Estetiska programmet på Skvaderns gymnasieskola utgår från de nationella programmålen och ger behörighet till fortsatta studier på universitet och högskola.

Förutom de kurser som har med din inriktning att göra så får du läsa de kurser som förbereder dig för fortsatta studier, både inom estetiska sektorn och inom andra verksamhetsområden (se poängplanen för Estetiska programmet.

Inriktningar

På Skvadern finns det tre olika inriktningar på Estetiska programmet. Alla går i samma klass men läser de kurser som är en del av inriktningen i de små grupperna.

bild och form

Bild och form

Går du bild- och forminriktningen så får du arbeta med bild och formområdets olika uttrycksmedel och kunskaper om dess samhälleliga funktion. Du börjar med en grundkurs och bygger sedan successivt på dina kunskaper både vad gäller tekniker, material och uttryck. Du arbetar efter givna uppgifter men också med egna större projekt. Du får vid flera tillfällen arbeta med att samverka med andra konstarter.
Musik

Musik

Går du inriktning musik så får du breda kunskaper inom ämnet musik. Du utvecklar skapande och upplevelseförmåga inom musiken och arbetar med den kommunikativa delen inom musik. Du får utveckla ditt spelande både individuellt och i grupp. Du får också vid flera tillfällen arbeta med att samverka med andra konstarter. Du har fri tillgång till våra övningsrum och vår studio under skoltid, samt stor närhet till engagerade lärare som ser dig och din musikaliska utveckling.
Teater

Teater

Går du inriktning teater får du breda kunskaper inom hela området teater. Det innebär att du jobbar med alla uttryck som finns på en teater, skådespeleri, scenografi, kostymteckning, regi osv.
Du får metoder för att arbeta från idé till produkt och utvecklar din förmåga till analys och kreativitet. Du får också vid flera tillfällen arbeta med att samverka med andra konstarter.

Nya möjligheter på musikinriktningen! Välj att använda datorn som ditt instrument

Nu är det möjligt att välja dator som huvudinstrument när du läser musik på Skvadern.

Vanliga frågor om estetprogrammet

Det viktigaste är att du tycker det är roligt att rita. Vi börjar med grunderna inom bild och du behöver inte ha några förkunskaper. Efter ett tag är det många som tycker saker är roliga som de inte alls testat tidigare! Det är inte många av betygskriterierna som handlar om att du ska vara tekniskt skicklig på bild eftersom mycket inom konst handlar om att kommunicera och uttrycka sig.
Självklart kan du det! Estetiska programmet är högskoleförberedande och ger en grundläggande behörighet till högskole- och universitetsstudier. Du kan i tvåan och trean lägga till valbara kurser som utökar dina valmöjligheter, men det är inte alltid det behövs. Om du jämför med samhällsvetenskapsprogrammet så är det framförallt så att vi läser bildkurser och de läser ex språk. Så om du vill bli språklärare så är det tyvärr svårare på ES. Men inget är omöjligt, vi har många tidigare elever som läst bild och sedan valt att läsa ett naturbasår på högskolan för att få behörighet till naturvetenskapliga utbildningar.
Om du tittar längre ner på sidan så ser du hur många bildkurser och andra kurser du läser under de tre åren. Men generellt sett så kommer du under hela din gymnasietid ha minst två halvdagar i veckan där du läser bildämnen.
Det viktigaste är att du tycker det är roligt att sjung eller spela. En del elever som går musik kan redan spela instrument och andra har aldrig testat men tycker det verkar spännande. En del av kurserna är fokuserade på att du lär dig ett instrument eller sång individuellt och en del handlar om att spela tillsammans med andra. Ingen tycker det är konstigt om du inte kan spela något från början – vi lär oss tillsammans!
Självklart kan du det! Estetiska programmet är högskoleförberedande och ger en grundläggande behörighet till högskole- och universitetsstudier. Du kan i tvåan och trean lägga till valbara kurser som utökar dina valmöjligheter, men det är inte alltid det behövs. Om du jämför med samhällsvetenskapsprogrammet så är det framförallt så att vi läser musikkurser och de läser ex språk. Så om du vill bli språklärare så är det tyvärr svårare på ES. Men inget är omöjligt, vi har många tidigare elever som läst musik och sedan valt att läsa ett naturbasår på högskolan för att få behörighet till naturvetenskapliga utbildningar. Du utökar dina chanser att kunna söka utbildningar inom musikområdet då många av dessa kräver antagningsprover.
Om du tittar längre ner på sidan så ser du hur många musikkurser och andra kurser du läser under de tre åren. Men generellt sett så kommer du under hela din gymnasietid ha minst två halvdagar i veckan där du läser musikämnen.
Teater innehåller många olika delar. Vissa av våra elever älskar att stå på scen och skådespela medan andra tycker teaterns andra uttryck är mer intressanta. Många tycker exempelvis om att att bygga scenografi, arbeta med mask eller analysera manus och karaktärer. Det finns många olika områden att visa sina talanger inom teater då fokus ligger på att kommunicera och uttrycka sig med många olika uttryck och metoder.
Självklart kan du det! Estetiska programmet är högskoleförberedande och ger en grundläggande behörighet till högskole- och universitetsstudier. Du kan i tvåan och trean lägga till valbara kurser som utökar dina valmöjligheter, men det är inte alltid det behövs. Om du jämför med samhällsvetenskapsprogrammet så är det framförallt så att vi läser teaterkurser och de läser ex språk. Så om du vill bli språklärare så är det tyvärr svårare på ES. Men inget är omöjligt, vi har många tidigare elever som läst teater och sedan valt att läsa ett naturbasår på högskolan för att få behörighet till naturvetenskapliga utbildningar.
Om du tittar längre ner på sidan så ser du hur många bildkurser och andra kurser du läser under de tre åren. Men generellt sett så kommer du under hela din gymnasietid ha minst två halvdagar i veckan där du läser teaterämnen.

Kurser på Estetprogrammet

Gymnasiegemensamma kurser = läser alla på programmet (hela klassen)
Karaktärskurser = läser alla på programmet (hela klassen)
Inriktningskurser de kurser som du läser inom din valda inriktning (musik, bild eller teater)
Valbara kurser = där du kan påverka vad du vill läsa själv (olika grupper beroende på val)

100 poäng motsvarar en vanlig kurs som du läser under en termin och totalt ingår 2500 poäng.

Gemensamma kurser

Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Historia 2b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Gymnasiearbete

1250p av 2500

Karaktärskurser

Estetisk kommunikation 1
Estetisk kommunikation 2
Konstarterna och samhället

250p av 2500

Inriktning

BILD OCH FORM

Bild och form 1b
Bildteori
Bild
Form
Fotografisk bild 1
Fotografisk bild 2
Bildspecialisering

MUSIK
Instrument eller sång 1
Ensemble med körsång
Gehörs- och musiklära 1
Musikproduktion
Ensemble 2
Bruksspel och ackompanjemang

TEATER
Scenisk gestaltning 1
Scenisk gestaltning 2
Scenisk gestaltning 3
Sceniskt karaktärsarbete
Scenografi, mask och kostym
Teaterteori
Röst

700p av 2500

Samhälle

Programfördjupningskurs
Individuellt val
Individuellt val

300p av 2500