Skvaderns Gymnasieskola i Sundsvall

Högskoleförberedande utbildningar med kunskap och kreativitet i fokus

Naturvetenskap, Samhällsvetenskap, Ekonomi och Estet

Sommarlov mån 17 juni - 21 augusti

Skolstart år1 tors 22 aug kl 09.00

Skolstart år 2 tors 22 aug kl 13.00

Skolstart år3 tors 22 aug kl 14.00

Våra program

Ekonomiprogrammet

Ekonomi

– Ekonomi
– Juridik

Estetiska programmet

Estet

– Bild & form
– Musik
– Teater
Naturvetenskapsprogrammet

Natur

– Naturvetenskap
– Samhälle

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhälle

– Samhällsvetenskap
– Beteendevetenskap

Aktuellt

Valbara kurser

Du har många valbara kurser att välja bland exempelvis kriminologi, idrottsspecialisering och fotografisk bild.

Du läser få ämnen
åt gången

Alla elever har två lektioner om dagen, så under en termin läser du fem ämnen.

Utbildade lärare

Alla lärare på skolan är behöriga i de ämnen de undervisar i.

Egna arbetsrum

Tillsammans med 8-10 klasskamrater delar du ett arbetsrum där du har dina saker.

Skolgård och parkeringar

Volleybollplan, basketplan och fina grönytor finns hos oss. Som elev kan du också ansöka om parkeringstillstånd. 

Hälso- och kulturprofil

Vi satsar extra för att alla elever under skolgången ska delta i aktiviteter kopplade till hälsa och kultur.

Vad våra tidigare elever säger om oss

Skvaderns Gymnasieskola

Skvaderns gymnasieskola är en friskola i Sundsvall som startade 2002 och dag går det drygt 550 elever på skolan. Vi satsar extra för att alla elever under skolgången ska delta i aktiviteter kopplade till hälsa och kultur. 

Via vår lärplattform Schoolity sker kommunikationen mellan elever och vårdnadshavare. Allt från sjukfrånvaro till inlämning av uppgifter. Klicka på knappen nedan för att komma till vår lärplattform.

Elever på Skvaderns Gymnasium

Följ Skvadern på sociala medier

Visselblåsning

Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, allmänt känd som ”visselblåsarlagen” innebär att information om missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram ska kunna anmälas i ett visselblåsarsystem. 

På Skvadern hanteras det genom att skicka e-post till vissel@skvadern.nu