Grundskolebesök

I november besöker alla grundskolor Skvadern

I år är alla nior välkomna under vecka 46.

Alla elever i Sundsvalls kommun erbjuds att besöka oss och andra skolor tillsammans med era lärare. Det här är ofta första gången du som niondeklassare besöker skolan så vi är extra glada över att ni har med er era lärare som stöd och trygghet.

Vad händer på besöket?

Hos oss träffas vi först tillsammans i aulan där vår rektor hälsar välkommen. Efter det visar elever och lärare runt på skolan och informerar mer om det program du valt att besöka. Rundturen avslutas hos programmet du besöker där du kan fråga mer om kurser och vad vi gör.