Samhällsvetenskap

Vanliga frågor om samhällsinriktningen

Vad är typiskt för samhällsinriktningen?

Samhällsinriktningen passar dig som är intresserad av det som händer i vår omvärld, vill förstå samhället och hur du ska kunna vara med och påverka samhällsutvecklingen. Här läser du fördjupning i alla SO-kurser från grundskolan: samhällskunskap, religion, historia och geografi. Du får arbeta med att fördjupa dig i aktuella samhällsfrågor i förhållande till dessa ämnen, och träna dig på att se dem ur olika perspektiv.

I vilken utsträckning får jag välja kurser som jag är intresserad av?

På samhällsprogrammet har du möjlighet att välja flera kurser själv eftersom du kan fördjupa dig i något ämne som du är extra intresserad av, t ex kriminologi, psykologi, internationella relationer. Du kan även läsa extra mycket språk eller kurser i skrivande eller retorik. En annan möjlighet är att välja kurser utifrån dina intressen t ex specialidrott, foto, ensemble eller bild och form. Du kan också bredda din behörighet till universitet genom att läsa mer matematik eller naturkunskap, dvs kurser som inte ingår i programmet, men som utökar din behörighet till vidare studier.

Behöver man läsa och skriva mycket på samhällsprogrammet?

Eftersom samhällsprogrammet är ett studieförberedande program och du ska vara väl förberedd att kunna läsa vidare på universitetet, så handlar det om att ta till sig och bearbeta textmassor och skriva olika former av uppgifter. Men vi börjar med mindre arbeten i ettan och trappar upp så du lär dig stegvis att ta del av olika typer av information samt med ett mer akademiskt språk. Du har även möjlighet att i viss utsträckning välja examinationssätt, dvs muntliga seminarier, redovisningar, filmer mm.

Påverkar inriktningen vad jag kan söka på universitetet?

Nej, båda inriktningarna på samhällsprogrammet ger samma behörighet. Under åk 1 läser klassen alla ämnen gemensamt och du får prova på ämnen från båda inriktningarna och efter det väljer du den inriktning som du tycker verkar mest intressant. Du kan bli behörig till många olika utbildningar efter att ha läst samhällsprogrammet, t.ex. kan man utbilda sig vidare till jurist, socionom, lärare, journalist, tandhygienist, psykolog, civilekonom, polis, arkitekt, fysioterapeut och mycket mer!

Kurser på samhällsinriktningen

Gymnasiegemensamma kurser = läser alla på programmet (hela klassen)
Karaktärskurser = läser alla på programmet (hela klassen) 
Inriktnings kurser = det som du på samhälle läser (samhällsgruppen)
Valbara kurser = där du kan påverka vad du vill läsa själv (olika grupper beroende på val)


100 poäng motsvarar en vanlig kurs som du läser under en termin och totalt ingår 2500 poäng. 

Gemensamma kurser
0

Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Gymnasiearbete

Karaktärskurser
0

Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1
Samhällskunskap 2

Inriktning
0

Geografi 1
Historia 2a
Religionskunskap 2
Samhällskunskap 3
Sociologi

Valbara kurser
0

Programfördjupningskurs
Programfördjupningskurs
Individuellt val
Individuellt val

Läs mer om de valbara kurserna här.