Kontakter

För att registrera frånvaro använder vi oss av Schoolity.

Skvaderns gymnasieskola
Kungsvägen 21, 856 40 Sundsvall
telefon reception 060-64 49 00
info@skvadern.nu

Trevor Fisher

Rektor

060-64 49 02

Åsa Sundqvist

Studie- och yrkesvägledare

060-64 49 05

Lena Erlingsson

Skolsköterska

060-64 49 04

Evelina Gustafsson

Kurator

060-64 49 19
076-807 39 34

Karin Kroik

Specialpedagog

060-64 49 00

Lena Kibe

Administratör

060-64 49 01

Tiina Vaiho

Administratör

060-64 49 03

Roger Ericsson

Vaktmästare

060-64 49 06