Ekonomiprogrammet

För dig som är intresserad av företagande och att utveckla dina idéer.

Ekonomiprogrammet (EK) är ett högskoleförberedande program som fokuserar på företagande och utveckling i olika former. I utbildningen får du lära dig om alla de delar som hör till företagande, från historiska förhållanden, till utveckling och marknadsföring av nya produkter och dessutom samspelet mellan individ, företag och samhälle. Det innebär att vi kan undersöka vad som krävs för att ett företag ska lyckas, men att vi också analyserar och bedömer juridiska problem, både för privatpersoner och företag.

Som elev på ekonomiprogrammet får du starta och driva ditt eget UF-företag, antingen själv eller tillsammans med några andra. Här får du utveckla din kreativa förmåga, din samarbetsförmåga, ta ansvar och uppleva hela resan från idé till förhoppningsvis framgångsrikt företag!

Vi tycker också att det är viktigt med lärande utanför skolan. Det tar vi del av genom projekt både på och utanför skolan, till exempel i samarbete med lokalt näringsliv, studiebesök och genom olika event.

Inför hösten 2022

Välkomna till juridik-inriktningen! Vi välkomnar juridik som en av två inriktningar på programmet.

Efter att smygstartat i år är vi glada och stolta över att även i fortsättningen kunna erbjuda både ekonomi och juridik.

Inriktningarna ekonomi och juridik

På Skvadern finns både inriktningarna ekonomi och juridik. Valet av inriktning görs inför år 2 och blir därefter det som sätter prägel på vilka kurser du läser. Vilken inriktning du än väljer driver du ett UF-företag i år 3 vilket brukar vara en av höjdpunkterna för eleverna. 

Ekonomi

På ekonomiinriktningen får du en bred kunskap om hur ekonomi påverkar både samhället och enskilda människor. Förutom fördjupande kunskaper i matematik läser du även företagsekonomi och entreprenörskap vilket ger en bra grund för både företagande och vidare studier.

Juridik

På juridikinriktningen får du kunskap om hur lagar och regler styr och påverkar samhället och varför. Du får också kunskaper om hur människor tänker, känner och handla genom att förutom att läsa juridiska kurser även läsa exempelvis psykologi.

Många valbara kurser

Om du går ekonomi finns mängder av kurser att välja till din utbildning. Några populära val just nu är kriminologi, grafisk kommunikation och språk.

Projekt

Vi driver projekt varje termin, från mindre (ex. Souvenirprojektet där eleverna tog fram prototyper för souvenirer typiska för Sundsvalls stad) till riktigt stora (jobbat som volontärer vid alpina VM i Åre).

Läs om vårt pågående projekt här.

Ung Företagsamhet

Hos oss får man läsa en extra kurs i entreprenörskap som ger mer tid till UF och projekt. Att jobba tillsammans från idé till resultat är något vi verkligen gillar.