Om Skvadern

Skvaderns gymnasieskola är en friskola i Sundsvall som startade 2002. Det finns fyra program på skolan: Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Idag går det drygt 550 elever på skolan.

Du läser få ämnen åt gången

Alla elever har två lektioner om dagen och så under en termin läser du fem ämnen.

Valbara kurser

Du har många valbara kurser att välja bland exempelvis kriminologi, idrottsspecialisering och fotografisk bild.

Utbildade lärare

Alla lärare på skolan är behöriga i de ämnen de undervisar i.

Två elever

Egna arbetsrum

Tillsammans med 8-10 klasskamrater delar du ett arbetsrum där du har dina saker.

Skolgård och parkeringar

Volleybollplan, basketplan och fina grönytor finns hos oss. Som elev kan du också ansöka om parkeringstillstånd. 

Hälso- och kulturprofil

Vi satsar extra för att alla elever under skolgången ska delta i aktiviteter kopplade till hälsa och kultur.